porno porno izle hd porno sikis

Kapasite Geliştirme

   
   

Kapasite Geliştirme
 
1) Doğal afetlerin önlenmesi, OGM tarafından gerçekleştirilecek olan Palandöken’deki (proje alanı dışında) görsel çığ kontrolü çalışmalarının teknik tasarımı ve araştırması üzerine işbaşı eğitim.
 
2) Havza rehabilitasyonunda entegre ve katılımcı yaklaşım, Katılımcı ve entegre havza planlaması ve uygulamaları üzerine eğitim, DASHRP ve ASHRP proje sahalarına kısa geziler ve çalıştaylar. Tüm bu faaliyetler PYB tarafından uygulanacaktır.
 
3) Uygulayıcı kurum personelinin teknik eğitimi, Alt proje ve uygulamalara ilişkin uygulama eğitimleri ve seçilen proje personelinin yurtdışında kısa süreli eğitimleri. Bu faaliyetler PYB’nin sorumluluğunda OGM, DKMPGM(projeden çekildi), DSİ ve TRGM’in katılımı ile uygulanacaktır.
 
4) Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi, Özellikle TRGM ve OGM olmak üzere tüm uygulayıcı kurumların yakın işbirliği ile PYB tarafından uygulanacaktır.
 
 
 
 
Alt-proje C’deki Faaliyetler ve Sorumlu Kurumlar 
 

 

C


 

 

Kapasite geliştirme


 

 

Kurum


 

 


 

 

 


 

 

C.1


 

 

Doğal afetlerin önlenmesi


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

C.1.1


 

 

Saha seçimi, arazi keşfi ve veri tabanı kontrolü konularında eğitim


 

 

OGM


 

 

 


 

 

C.1.2


 

 

Heyelan kontrolü işlerinin etüt ve teknik tasarımı konularında işbaşında eğitim


 

Amaç: Bakanlık teknik personelinin çığ kontrolü işlerinin tasarımında kapasitelerinin geliştirilmesi

 

Faaliyetler:
 
Seçilen pilot sahalarda yüksek görsel etki ile jeoteknik etüt ve teknik tasarımı üzerine işbaşı eğitimi ve teknoloji transferi.


 

 

C.1.3


 

 

Proje alanının dışındaki görsel çığ kontrolü işlerinin etüt ve teknik tasarımı konularında işbaşında eğitim


 

 

 


 

 

C.2


 

 

Havza rehabilitasyonunda entegre ve katılımcı yaklaşım


 

 

 


 

 


 

 

Amaç: “yerel toplumların aktif katılımı ve sahiplenmesi ile havza amenajmanı” yaklaşımları anlaşılarak tecrübeli ormancılar tarafından ve yeni ormancılarla TKİB’nin ilgili personeliyle beraber uygulanacaktır.


 

Faaliyetler:
 
Seminer, çalışma gezileri ve çalıştayların yürütülmesi.


 

 

C.2.1


 

 

Katılımcı ve entegre havza planlama ve uygulamaları eğitimi


 

 

PYB


 

 

 


 

 

C.2.2


 

 

Doğu Anadolu ve Anadolu Su Havzası Rehabilitasyonu Proje sahalarına geziler


 

 

 


 

 

C.2.3


 

 

Çalıştaylar


 

 

 


 

 

C.3


 

 

Uygulayıcı kurumların personelinin teknik eğitimi


 

 

PYB


 

 


 

 

Amaç: Kurum personelinin Projenin iyi uygulanması için yeterli teknik kapasiteye sahip olması.


 

Faaliyetler: Orman Bakanlığı ve Tarım personelinin merkezi, il ve saha seviyesinde teknik eğitim alması.


 

 

C.3.1


 

 

Alt proje ve uygulamalarıyla bağlantılı uygulama eğitimleri


 

 

 


 

 

 


 

 

C.3.1.1


 

 

Toprak muhafaza, bozuk orman rehabilitasyonu, mera ıslahı, sosyoekonomik ve çevresel etkiler


 

 

OGM


 

 

 


 

 

C.3.1.2


 

 

Bozuk MH’lerde orman ekosistemine özellikle özen gösterilerek çoklu kullanım orman yönetimi planlaması ve uygulamaları


 

 

OGM


 

 

 


 

 

C.3.1.3


 

 

Odun dışı orman ürünü kaynaklarının muhafazası ve sürdürülebilir kullanımı


 

 

OGM


 

 

 


 

 

C.3.1.4


 

 

Korunan alanların planlanması ve yönetimi (envanter, tür habitatı yönetimi, restorasyon, eko-turizm, yerel toplulukların katılımı, vb.)


 

 

DKMP


 

 

  DKMPGM projeden çekildi.


 

 

C.3.1.5


 

 

Yaşamın/geçimin iyileştirilmesi stratejileri, programları ve uygulamaları


 

 

ORKÖY


 

 

 


 

 

C.3.1.6


 

 

DSİ personelinin eğitilmesi


 

 

  DSİ


 

 

 


 

 

C.3.1.7


 

 

TRGM personelinin eğitilmesi


 

 

TRGM


 

 

 


 

 

C.3.2


 

 

Seçilen personelin yurtdışında kısa süreli eğitimi


 

 

PYB


 

 

 


 

 

C.3.2.1


 

 

Karar vericiler ve kilit proje personeli için yurtdışındaki başarılı proje sahalarına teknik çalışma gezileri


 

 

 


 

 

C.3.2.2


 

 

Proje uygulama personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim


 

 

 


 

 

C.3.2.3


 

 

OSB’nin seçilen personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim


 

 

 


 

 

C.3.2.4


 

 

TRGM’nin seçilen personeli için kısa süreli yurtdışında eğitim


 

 

 


 

 

C.3.2.5


 

 

Yurtdışı eğitimlere katılacak potansiyel personelin kapasitesinin geliştirilmesi.


 

 

 


 

 

C.4


 

 

Yerel toplumların kapasitesinin geliştirilmesi


 

 

PYB


 

 


 

 

Amaç: Özellikle Bayburt ve Erzurum illerindeki yerel toplumların doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetleri hakkında kapasitesinin geliştirilmesi.


 

Faaliyetler:
  Rehabilitasyon işlerinin temel teknikleri hakkında yerel toplumlara teknik eğitim verilmesi.


 

Amaç: Yerel toplumların; doğal kaynak tahribatının nedenleri ve etkilerine yönelik kendi geleneksel yaşam biçimleri, iyi amenajmanın önemi ve proje sahalarının korunması, Projeye katılımın daha iyi anlaşılması, kabul edilmesi ve ileride daha fazla tahribat olmasının engellenmesiyle ilgili daha geniş ve güçlü bilince sahip olmaları.


 

Faaliyetler: Muhtarlar gibi halk liderlerinden başlayarak yavaşça tüm halka yayılan seminer, işbaşı eğitim ve diyalogların yürütülmesi.


 

Amaç: Projenin beklenen sonuçları ve olumlu etkilerinin elde edilmesinin yanı sıra tarım, hayvancılık ve toplumun güçlendirilmesi yönünden başarılar elde edilmesi.


 

Faaliyetler: Seminer, teknik eğitimler, çalışma gezileri ve tecrübe paylaşımı için çalıştaylar, vb. yürütülmesi.


 
 


 

FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account