porno porno izle hd porno sikis

Doğal kaynakların korunması,rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi

Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi

 

 

Alt-proje A’daki Faaliyetler ve Sorumlu Kurumlar

 


 

A


 

 

Doğal kaynakların muhafazası, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi


 

 

Kurum


 

 

A.1


 

 

Erozyon kontrolü ve doğal afetlerin
  önlenmesi


 

 

 


 

 

A.1.1


 

 

Bitki örtüsünün iyileştirilmesi
  (biyolojik müdahaleler)


 

 

 


 

 

A.1.1.1


 

 

Toprak muhafaza (eğim düzeltme ve
  oyuntu tahkimi) 


 

 

OGM


 

 

A.1.1.1.1


 

 

Tesis


 

 


 

 

Amaç: Daha  fazla erozyon oluşumunu önlemek ve erozyonun olduğu yerlerdeki bitki örtüsünü  düzeltilebildiği düzeyde iyileştirmek.


 

Faaliyetler: (Şiddetli  derecede bozulmuş alan = hedef alanın %25’i olarak hesaplanmıştır)


 

Taraçalama;  (by dry masonry)ile oyuntu tahkimi; çalı ile oyuntu tahkimi; ağaç dikimi; çim  ekimi; hudut çizgisinde taş kordon; erişim yolu yapımı; çit.


 

(Erken bozulma evresindeki  alan = hedef alanın %75’i olarak  hesaplanmıştır)


 

Köy  tüzel kişilikleriyle orman alanlarının korunması için anlaşma yapma.


 

 

OGM


 

 

A.1.1.1.2


 

 

Bakım


 

 

Amaç: Toprak  muhafaza alanında dikilen ağaç ve yeşilliklerin, iyi biçimde büyüyebilmesini  sağlamak.


 

Faaliyetler: Ot yolma, çapalama; sulama; üç yıl için ilave ağaç
  dikimi.


 

 

OGM


 

 

A.1.1.2


 

 

Bozuk orman rehabilitasyonu


 

 

OGM


 

 

A.1.1.2.1


 

 

Tesis


 

 

Amaç: Bozulma  sürecindeki geri kalan ormanları rehabilite etmek.


 

Faaliyetler: Gençleştirmek  için budama; taraçalama; ilave ağaç ekimi ve tohum ekimi.


 

 

OGM


 

 

A.1.1.2.2


 

 

Bakım


 

 

Amaç: Bozuk  orman rehabilitasyonu işlerinin yer aldığı alandaki dikilen ağaç ve  yeşilliklerin, iyi biçimde büyüyebilmesini sağlamak.


 

Faaliyetler: Ot  yolma, çapalama; sulama; üç yıl için ilave ağaç dikimi.


 

 

OGM


 

 

A.1.2


 

 

Teknik yapı


 

 

 


 

 

 


 

 

A.1.2.1


 

 

Nehir
  sedimantasyon kontrolü işleri


 

 

 


 

 

 


 

 

A.1.2.1.1


 

 

Harçlı ıslah
  sekisi


 

 

Amaç: Daha  büyük bir sinerji etkisi oluşturmayı planlayarak, DSİ’nin aşağı kısımlarda  rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığı ve nehir sedimantasyonu kontrolü için  uygun MH’ler seçerek, yukarı ve aşağı kısımlar arasında işbirliğine dayalı  yönetim modeli oluşturmak ve göstermek.


 

Faaliyetler: Seçilen yüksek sedimantasyon oranı olan nehir ayaklarında harçlı ıslah sekisi yapımı ve/veya nehir boyu güçlendirme.


 

 

DSİ


 

 

A.1.2.1.2


 

 

Nehir bankı
  güçlendirme


 

 

Amaç: Daha  büyük bir sinerji etkisi oluşturmayı planlayarak, DSİ’nin aşağı kısımlarda rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığı ve nehir sedimantasyonu kontrolü için  uygun MH’ler seçerek, yukarı ve aşağı kısımlar arasında işbirliğine dayalı  yönetim modeli oluşturmak ve göstermek.


 

Faaliyetler: Seçilen  yüksek sedimantasyon oranı olan nehir ayaklarında harçlı ıslah sekisi yapımı  ve/veya nehir boyu güçlendirme.


 

 

A.1.2.2


 

 

Çığ kontrolü
  işleri


 

 

Amaç: Çığdan  kaynaklanan zararların önlenmesi ve azaltılması.


 

Faaliyetler: Yüksek  riskli üç sahada, Çoruh Nehri Havzasında model olarak çığ kontrolü çitlerinin  yapılması.


 

 


 

 

OGM


 

 

A.2


 

 

Mera alanlarının ıslahı ve
  sürdürülebilir yönetimi


 

 

 


 

 

A.2.1


 

 

Orman içi mera alanlarının rehabilitasyonu


 

 

Amaç: Erozyon  nedeniyle bozulmakta olan mera alanlarının verimliliğini rehabilite ederek  ormanlardaki otlatma baskısının azaltılması.


 

Faaliyetler: Hudut çizgisinde taş kordon; Zararlı bitkilerin  çıkartılması; Gölgelik oluşturulması; Hayvanlar için su içme ve tuz  noktaları; mera yollarının iyileştirilmesi (saha seçiminde ve hızlanmış  erozyonun önlenmesinde gerekli ilgi gösterilerek)


 

 

OGM


 

 

A.2.2


 

 

Orman dışı mera alanlarının rehabilitasyonu


 

 

Amaç: Erozyon  nedeniyle bozulmakta olan mera alanlarının verimliliğini rehabilite ederek  ormanlardaki otlatma baskısının azaltılması.


 

Faaliyetler: Hudut çizgisinde taş kordon; Zararlı bitkilerin  çıkartılması; Gölgelik oluşturulması; Hayvanlar için su içme ve tuz noktaları; mera yollarının iyileştirilmesi (saha seçiminde ve hızlanmış  erozyonun önlenmesinde gerekli ilgi gösterilerek)


 

 

TRGM


 

 

A.3


 

 

 MH’lere hizmet eden doğal kaynak gelişimi


 

 

 


 

 

A.3.1


 

 

Orman fidanlığı tesislerinin geliştirilmesi


 

 

 


 

 

A.3.1.1


 

 


 

 


 

 


 

A.3.1.2


 

 

Bayburt Orman fidanlığının geliştirilmesi;


 

 


 

 


 

Artvin Bayburt Orman fidanlığının geliştirilmesi


 

 

Amaç: Doğal kaynak rehabilitasyonunun yoğun faaliyetleri için gereken fidanların  istikrarlı olarak tedarik edilmesinin sağlanması.


 

Faaliyetler: Çoruh  Nehri Havzasındaki 2 sahada mevcut orman fidanlıklarının şu yollarla  iyileştirilmesi ve geliştirilmesi:

Gölgeleme ve sulama, iyileştirilmiş tohum yatakları, toprak ıslahı, vb.


 

 

OGM


 

 

A.3.2


 

 

Ekosistem tabanlı çok amaçlı orman amenajman planlaması


 

 

Amaç:, Önceki planların orman ekosistemini koruma, erozyon önleme ve yerel  toplumları dahil etme onularında daha etkin olabileceğine dayanılarak, Çoruh
 Nehri Havzası için model planlama oluşturmak.


 

Faaliyetler: 2 orman bölgesinde farklı görüş açılarıyla orman amenajmanı ve fonksiyonları  için 10-yıl-süreli eylem planı oluşturulması.


 

 

OGM


 

 

A.3.3.1


 

 

Milli park Yönetim planlaması


 

 

Amaç: Çoruh  Nehri Havzası için korunan alan amenajmanı model planlaması oluşturma.


 

Faaliyetler: 1  milli park ve 2 yaban hayatı alanında korunan alan amenajmanı 5 ila 10 yıllık eylem planları oluşturulması, yaban hayatı yönetimi, toplumun katılımı, sürdürülebilir turizm ve avlanma kontrolü dahil.


 

 

DKMPG


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

A.3.3.2


 

 

Yaban hayatı   alanı için uygulama planı hazırlanması


 

 

Amaç: Çoruh  Nehri Havzası için korunan alan amenajmanı model planlaması oluşturma.


 

Faaliyetler: 1 milli park ve 2 yaban hayatı alanında korunan alan amenajmanı 5 ila 10 yıllık  eylem planları oluşturulması, yaban hayatı yönetimi, toplumun katılımı, sürdürülebilir turizm ve avlanma kontrolü dahil.


 

 

A.3.4.


 

 

Odun dışı orman ürünlerinin etüdü ve sürdürülebilir kullanımı


 

 

Amaç: Odun dış orman ürünlerinin kullanımı hakkında temel bilgi sağlamak ve Çoruh Nehri  Havzasında sürdürülebilir kullanımları için planlama yapmak.


 

Faaliyetler: Yabani  meyveler, mantar, tıbbi/dekoratif bitkilerin yerel halk tarafından kullanımı
konusunda araştırma (özel ürünlerin tanımlanması açısından da); Odun dış orman ürünlerinin, özellikle de
 aşırı kullanımın belirlendiği durumlarda sürdürülebilir kullanımı için eylem  planı oluşturulması.


 

 

OGM


 

 

A.3.5


 

 

Doğal afetlerin  risk değerlendirmesi


 

 

Amaç: Sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetlerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik etkin tedbirlerin alınmasının sağlanması.


 

Faaliyetler: CBS tabanlı doğal afet tecrübesi kayıtları veritabanı hazırlanması; tüm havzada doğal afetlerin risklerinin değerlendirilmesi; seçilen en önemli MH’lerde
ayrıntılı risk analizi ve saha etüdü; doğal afet önlemede toplulukların boşaltma ve sansitizasyon kuralını oluşturmak


 

 

OGM


 

 

A.3.3


 

 

Korunan alan yönetim planlaması


 

 

 


 

 

 


  


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account