porno porno izle hd porno sikis

Çiftçi Seçim Kriterleri

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

DESTEK VERİLECEK ÇİFTÇİ SEÇİM KRİTERLERİ

 

Fizibilite çalışması: projenin doğrudan faydalanıcılarının belirlenmesi (Sayfa:49)

Aşama 3: Faydalanıcı hanelerin ve zayıf olanlar için özel şartların belirlenmesi.
Seçilen her bir köyde, halk hem kendi aralarında hem A/T ekibinin mühendisleri hem de uygulayıcı kurum personeli ile diyalog ve katılımcı tartışmalar içerisinde olacaktır; böylece faaliyetler, girdiler, yer, miktar, maliyet, faydalanıcı haneler/araziler, takvim, operasyon sorumluluğu ve bakım gibi konularda karar verebileceklerdir. Bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler aşağıdaki gibidir:

 

Yukarıdakilere ilave olarak, zayıf hanelere özel ilgi gösterilmeli ve daha yüksek öncelik verilmelidir. Zayıf veya dezavantajlı haneler aşağıdaki gibidir:

Son olarak, Proje ile seçilen her bir hane arasında Ön Anlaşma (Mutabakat Zaptı) imzalanacaktır.


GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER


 B.2.1. Hayvancılığın geliştirilmesi: Ahır şartlarının iyileştirilmesi:

Bu faaliyet kapsamında aşağıdaki çalışmalar öngörülmüştür;

 1. Vantilatör, termometre, sağlıklı borulu su ünitesi ve süt sağım makinesi (1 adet)
 2. Çimento, kum/çakıl, sıva/alçı ve badana/boya gibi malzemenin temini,
 3. Düzeltilmiş (modifiye edilmiş) ahır proje/tasarı/Plan’larına uygun donanım ve materyalin kurulması,
 4. Proje Katkısı: Donanım, malzeme (elektrik hattı dâhil) ve nakliye masrafları,
 5. Faydalanıcıların Katkısı: Malzemelerin kurulması, bakımı, onarımı ile sıva ve badana ile ilgili işçilik giderleri

 

Bu faaliyetlerle ilgili çiftçi/hane seçim kriterleri;

Uygun olanların %25’nin bu faaliyetten yararlanması hesaplanmıştır,

 1.  Çiftçi evlerine bitişik veya müstakil olan geleneksel küçük ölçekli ahırlar 
 2. Öncelikli olarak en fazla 5 sağmal ineği olan haneler 
 3. Tarımsal (bitkisel) faaliyetlerden ziyade ağırlıklı olarak hayvancılık yapan haneler ilk hedef olacaktır. 
 4. Öncelikli olarak hayvan ve ahır sahibinin aynı kişiler olması veya birinci derece akraba olması (baba, kardeş, gibi) 
 5. Proje ile seçilen her bir hane arasında Ön Anlaşma (Mutabakat Zaptı) imzalanacaktır.

Not: Mümkün olması durumunda malzeme kurulum ve işçilik masraflarının projeden karşılanması


B.2,1. Hayvancılığın Geliştirilmesi: Yem Bitkileri Üretiminin Arttırılması

 

 1. Yem bitkileri üretimindeki artış sadece otlatma baskısının azaltılmasını sağlamayacak aynı zamanda hayvancılıkta verimi artıracak ve çiftçilerin hayvan bakımı yüklerini de azaltacaktır.
 2. Her mikro havzada bu faaliyetler, küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesiyle başlayacak ve 3 yıl uygulanacaktır. Farklı yem bitkileri tohumları projeden karşılanacaktır.
 3. Faydalanıcılar bir sonraki yıl kendi arazilerinde ekecekleri tohumu satın alma veya üretme konusunda imkânlara sahip olacaklardır.
 4. Proje Katkısı: tohum ve nakliye masrafı
 5. Faydalanıcıların Katkısı: Arazi masrafı,  toprak hazırlama, ekim, sulama, hasat gibi işçilik katkısı ve gübre alımı (toplam katkı payının %40 ı)
 6. Proje ile seçilen her bir hane arasında Ön Anlaşma (Mutabakat Zaptı) imzalanacaktır

 

Bu faaliyetlerle ilgili çiftçi/hane seçim kriterleri;

Bütün Mikro Havzalar hedeflenecektir. Yararlanan köylerdeki tarımsal işletmelerin mikro havza alanının  toplam %1’ine karşılık olan kısmı bu faaliyetten yararlanacaktır.

 

 1. Hem hayvancılık hem de sulu tarım yapan haneler öncelikle ele alınacak
 2. Kuruda yem bitkileri üretimi talep olduğunda ele alınacaktır,
 3. Hayvan sayısı destek miktarını belirlemede bir kıstas olacaktır 
 4. Beklenen faydanın sağlanabilmesi açısından destek alanlarının suluda 2-5 Da, kuruda 5-20 Da alan olarak öngörülmektedir.
 5. Tarımsal mekanizasyona sahiplik tercih sebebidir,

 

B.2.2. Tarımın geliştirilmesi: Bahçeciliğin iyileştirilmesi

 

 1. Proje sahasının özel ürünü olabilecek potansiyele sahip, kiraz, elma, dut, ceviz ve çilek gibi meyvelerin özellikle turfanda ve/veya organik yetiştiriciliği yapılarak, bahçe tarımının (süs bitkileri ve sebzeciliği de düşünerek) desteklenmesi yoluyla tarımın karlılığının artırılması,
 2. Meyve yetiştiriciliğine uygun olmayan doğal şartların bulunduğu mikro havzalar hariç mikro havzaların çoğu.

 

 1. Yararlanan köylerin tarım arazilerinin mikro havza sahasının 0,1% ine karşılık olan kısmı bu faaliyetlerden yararlanacak.
 2. Geleneksel küçük ölçekli, dağınık/kötü durumda olan ve bakımı iyi yapılmayan bahçelerin iyileştirilmiş hale dönüştürülmesi ile meyve verimliliği artacaktır.
 3. Her mikro havzada bu faaliyetler, küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesiyle başlayacak ve 3 yıl uygulanacaktır. Farklı meyve türleri fidanları projeden karşılanacaktır.
 4. Proje katkısı:  malzeme (fidan) ve nakliye masrafı
 5. Faydalanıcı katkısı: Arazi masrafı,  toprak hazırlama, dikim, yabancı ot temizliği, sulama, gübreleme, bitki koruma, budama, hasat gibi işçilik katkısı.

 

Bu faaliyetlerle ilgili çiftçi/hane seçim kriterleri;

Meyveciliğin geliştirilmesi: potansiyel meyvecilik alanlarının 0,1% alınmıştır.

 

 1. Hayvancılık yapan işletmelerden ziyade yoğun olarak sulu tarım uygulamaları yapan haneler ilk hedef olacaktır,
 2. Meyve bahçeleri kurulmasında ihatasını yapacak çiftçilerin bahçe tesisinde damla sulama tesisi projeden karşılanacaktır,
 3. Kuru alanlarda toprak muhafaza ve erozyon kontrolüne hizmet edecek eğimli veya yamaç alanlarda badem gibi meyvelerle bahçe tesisi desteklenebilir,
 4. Beklenen faydanın sağlanabilmesi açısından destek alanlarının 2-10 Da, olarak öngörülmektedir.
 5. Aşağıdaki konular desteklemede önceliklidir;
  1. Fide, fidan yetiştiriciliği yapacak çiftçiler,
  2. Bodur, yarı bodur anaçların kullanıldığı meyve bahçeleri,
  3. Bölgeye uygun olabilecek yeni tür ve çeşitlerle yapılacak yetiştiricilik,
  4. Bağcılıkta telli terbiye sistemlerinin uygulandığı yetiştiricilik,
  5. Yerli çeşit sebze ve meyve üretimi,
  6. Süs bitkileri üretimi,

 

B.2.2. Tarımın geliştirilmesi: Sera Desteği

1. Seracılığın yaygınlaştırılması yoluyla ürün çeşitliliği sağlayarak ve üretim süresini uzatarak tarımsal karlılığın ve verimliliğin artırılması.

2. Çok şiddetli kış şartları ve/veya yüksek rakım nedeniyle halkın ilgisinin olmadığı  mikro havzalar hariç, mikro havzaların çoğu hedeflenecektir.

3. Her mikro havzada bu faaliyetler, küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesiyle başlayacak ve 3 yıl uygulanacaktır. Alt aktiviteler;

  Naylon örtü ve demir konstrüksiyon olarak sera malzemelerinin temini (standart ölçü 500 m² X 1 adet veya 250 m² X 2 adet, yükseklik 3,85 m ve 13 m X 42 m arazi kaplanacak),

  Sulama sistemi için diğer malzemelerin temini (damla sulama borusu ve aksesuarları), tarımsal el araçları, başlangıç ekim için tohum temini,

  Seranın inşası,

 1. Proje Katkısı: Sera malzemesi ve nakliye masrafı
 2. Faydalanıcıların katkısı: Arazi masrafı,  damla sulama malzeme ve  tesis masrafı, sera tesisi işçiliği ve sera bakım masrafı
 1. Proje ile seçilen her bir hane arasında Ön Anlaşma (Mutabakat Zaptı) imzalanacaktır.

Bu faaliyetlerle ilgili çiftçi/hane seçim kriterleri;

Bu faaliyet için uygun olanların 7,5% ‘nin faydalanması beklenmektedir.

 

 1. Hayvan yetiştiriciliğinden daha çok yoğun olarak tarımsal üretim yapan işletmeler/haneler ilk hedef olacaktır.
 2. Damla sulamaya uygun su kaynağının bulunması,
 3. Damla sulama malzeme ve tesis masrafını üstlenmeyi taahhüt eden çiftçiler,
 4. Seracılığa uygun iklim koşullarının varlığı,
 5. Seracılığa uygun arazi varlığı,
 6. Yeterli iş gücü varlığı,
 7. Sebze üretiminde deneyim sahibi olma,
 8. Tarım İl Müdürlüğü tarafından verilecek seracılık eğitimlerine katılma,
 9. Kadınlar başta olmak üzere şehit aileleri ile dul, yetim, gazi ve engellilere öncelik tanınır,

Not: Mümkün olması durumunda malzeme kurulum ve işçilik masraflarının projeden karşılanması


B.2.3. Çiftlik Dışı Gelir Kaynakları: Arıcılık

Bu faaliyet kapsamında aşağıdaki çalışmalar öngörülmüştür;

1.      Her mikro havzada bu faaliyetler, havza planlarının tamamlanmasını takip eden yıldan başlayarak 3 yıl uygulanacaktır,

2.      Arıcılık ünitelerinin (1 ünite=arılı 20 kovan, donanım ve malzeme) sağlanması,

3.      Kovanların kurulması, arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi faydalanıcılar tarafından sağlanacaktır

4.      Kapasite geliştirme faaliyetlerinin bir parçası olarak TRGM tarafından yürütülecek olan başlangıç teknik eğitim ve izlemenin sağlanması,

5.      Çiçeklerin durumuna göre, kovanların mevsimsel nakli (gezgin arıcılık) faydalanıcılar tarafından gerçekleştirilecektir,

6.      Proje Katkısı:  Donanım, malzeme ve nakliye masrafı.

7.      Faydalanıcıların Katkısı: Arazi masrafı,  kovanların kurulması işçiliği,  bakım (idame) masrafı, işletme masrafları (arıların korunması, bal üretim ve işleme vb.)

 

Bu faaliyetlerle ilgili çiftçi/hane seçim kriterleri;


Bu faaliyet için uygun olanların 22,5%’nin faydalanması beklenmektedir.

 

 1. Hayvanı olmayan, kuru tarım yapan veya arazisi olmayan haneler ilk hedeftir
 2. Halk Eğitim Merkezi/İl Tarım Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş olan arıcılık eğitiminden sertifika almış olanlar, 
 3. En az 10 ve en çok 20 arılı kovanı olan haneye projeden 1 ünite verilir,
 4. Projeden arıcılık desteği alanların Arıcılar Birliği’ne üye değilse, üye olma taahhüdü istenir,
 5. Kadınlar başta olmak üzere şehit aileleri ile dul, yetim, gazi ve engellilere öncelik tanınır,
 6. Proje ile seçilen her bir hane arasında Ön Anlaşma (Mutabakat Zaptı) imzalanacaktır.

 

ODUN TÜKETİMİNİ AZALTICI FAALİYETLER

 

 1. Yerel sakinler tarafında ısınma, yemek pişirme ve su ısıtma için günlük kullanılan yakacak odun tüketiminden tasarruf ederek (azaltarak) diğer (kalan) ormanların daha fazla bozulmasını önlemek (önüne geçmek).
 2.  Hane başına ortalama yıllık yakacak odun miktarında tasarruf sağlanacak ve böylece diğer ormanların bozulması yavaşlatılacak ve yakacak odun nihai satın alımlar için hane harcamalarından da tasarruf sağlanacaktır. 
 3. Bu uygulama projenin 3. Yılından 7. Yılına kadar uygulanacaktır.
 4. Güneş enerjisi ile su ısıtıcısının süresi iklim şartlarına ve düzenli bakıma (özellikle buz oluşumuna karşı) bağlı olarak 6-10 yıl arasında hesaplanmaktadır.
 5. Proje Katkısı: Girdiler: Donanım ve nakliye masrafı
 6. Faydalanıcıların Katkısı: Temin edilmiş donanımın bakımı

Bu faaliyetlerle ilgili çiftçi/hane seçim kriterleri;

 1. İlk hedef, yakacak odun için ormanı kullanan (ormana erişen) fakat alternatif enerji kaynaklarını değiştirmede zorluğu olan, topladıkları odun miktarına sınırlandırma getirilecek ailelerin olacaktır.
 2. ORKÖY’den son 5 yılda güneş enerjili su ısıtma sistemi ve kuzine soba  kredisi kullanmamış olmak,
 3. Kadınlar başta olmak üzere şehit aileleri ile dul, yetim, gazi ve engellilere öncelik tanınır,
 4. Isı yalıtımını kendi yapan evlere çok amaçlı soba (kalorifer sistemi) desteği verilir,
 5. Projenin toprak muhafaza faaliyetlerine katkıda bulunan (örn: yamaç arazide bitki ekilişi yapan, teraslama yapan gibi)  çiftçilere öncelik verilir,
 6. Proje ile seçilen her bir hane arasında Ön Anlaşma (Mutabakat Zaptı) imzalanacaktır.

 

 

Seçim Kriterleri Tablosu için tıklayınız. 

 


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account